Skoleleder

Er du skoleleder? Nedenfor kan du finde inspiration fra ISI til, hvordan du forankrer en ny praksis i skolen.

ISI projektet har givet viden om betydning af læring på alle niveauer i skolen. Hvis læring ikke ekspliciteres på elevniveau, lærerniveau og organisationsniveau bliver den usynlig og kan ikke italesættes. Eleven skal vide, hvad hun/han skal lære, læreren skal se efter tegn og give feedback til eleven, og det samme gør sig gældende for skolelederen. Hvad skal læreren lære, som skal føres ind i organisationen og hvilke tegn skal lederen se efter for at sikre, at der sker en organisatorisk læring? Når de tegn og feedbackmekanismer er på plads, er der basis for at etablere en lige linje fra organisationens læring til elevens læring.

Praksisændring i læringsrummet
Forankring af en ny praksis på individplan såvel som på organisatorisk plan kræver tålmodighed og tager tid. I ISI projektet har vi – sammen med de deltagende lærere - haft fire år til at gennemføre en praksisændring i læringsrummet. De foreløbige erfaringer viser, at den didaktik, som ligger til grund for ISI, har fundet vej til læringsrummet.  Der er en tydelig udvikling af nye kompetencer hos både elever og lærere. Lærerne har fået stillet en struktur til rådighed fra ledelsen til at tolke det didaktiske koncept over i deres lokale virkelighed, og tidshorisonten har givet dem mulighed for at ’øve sig’. Igennem fire skoleår har lærerne gentaget, afprøvet og reflekteret sammen i forhold til at udvikle en ny praksis.

Betingelser for bæredygtige praksisændringer
Helt overordnet har vi i ISI-projektet erfaret, at følgende betingelser skal være til stede for at skabe bæredygtige ændringer i lærernes praksis:

  • Et eksplicit mål med at udvikle en ny praksis
  • Tid og tålmodighed
  • Efteruddannelse i teams – flere af sted ad gangen
  • Mulighed for refleksion i teamet
  • Ledelsens opmærksomhed og støtte til lærerne
  • En rammesat videndeling

I menuen til venstre finder du en kort introduktion til den efteruddannelse lærerne i ISI 2015 gennemgik.

Forneden på siden kan du downloade hele evalueringsrapporten og et sammendrag, som er udarbejdet af Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet.