Opgaver og udstillinger

Igennem de fire projektår er eleverne i ISI 2015 hvert år blevet stillet en konkret opgave fra en lokal virksomhed. På en fælles udstilling har eleverne hvert år præsenteret deres løsningsforslag for hinanden og for en dommerkomite med repræsentanter fra virksomhederne.

Udfordringer fra det virkelige liv.
Lokale virksomheder har stillet eleverne en udfordring (elevopgaven), som har været bundet op på en reel problemstilling, som eleverne skulle komme med et løsningsforslag til. I og med at eleverne har skullet løse virkelige problemer og præsentere deres løsningsforslag til virksomhederne, har naturfagsundervisningen fået en ny og mere relevant dimension for eleverne.

I niende klasse valgte nogle elever at arbejde med udfordringen som den obligatoriske projektopgave for 9. klasse.

Igennem projektårene har ISI2015 samarbejdet med Welfare Tech Region, NORD og Nyborg Forsyning Service og Fazer. Virksomhederne har eksempelvis stillet følgende udfordringer:

Fazer: Hvad tænker unge om sundhed og mad?
Welfare Tech Region: Hvordan man kan flytte ældre og handicappede fra stol til seng uden at få arbejdsskader.

Nedenfor kan du downloade alle fire opgaver fra projekt ISI 2015.

Elevudstillinger på lokale uddannelsesinstitutioner
Til den årlige udstilling har eleverne formidlet deres løsningsforslag til den udfordring, som de er blevet stillet. Eleverne har også haft fokus på at formidle, hvordan de har arbejdet innovativt og naturfagligt i deres jagt efter en løsning. Hvert år har en dommerkomité med repræsentanter fra virksomheden samt fra natur- og innovationsfaglig undervisning taget imod elevernes præsentationer og givet feedback.

Lokale universiteter og ungdomsuddannelser har huset de fire udstillinger. Denne placering af udstillinger har været et vigtigt bidrag til elevernes bevidsthed og viden om ungdoms- og videregående uddannelser. Udstillingerne har således været afholdt på Syddansk Universitet, Mulernes Legatskole og Odense Tekniske Gymnasium. 

Se billeder fra udstillingerne.