Lærer

Er du lærer i grundskolen? Her kan du finde inspiration fra ISI til, hvordan du kan arbejde med innovation, science og inklusion i klassen.

Vil du gerne have elever som opnår kompetencer indenfor:

  • Kritisk tænkning og problemløsning
  • Kommunikation og formidling
  • Kreativitet og innovation
  • Samarbejde
  • Naturfaglig undersøgelsesmetode
  • Selvtillid og ansvarlighed
  • Selvstændighed og selvorganisering
  • Frustrationsrobusthed og omstillingsparathed

og de kan handle på baggrund af deres viden og indsigt.

Det er alle kompetencer, som peger ind i det 21. århundredes uddannelses- og arbejdsmarked.

Innovation som løftestang til at engagere, involvere og inkludere elever
ISI Projektet har vist os at ’tør teori’ koblet med udfordringer fra den virkelige verden engagerer eleverne. Desuden har vi oplevet at innovationspædagogik involverer og inkluderer elever, som normalt ikke finder naturfagsundervisningen relevant.

ISI (Innovation, Science og Inklusion) er et læringskoncept, som indebærer en nytænkende pædagogisk og didaktisk praksis, hvor innovation bruges som løftestang til at engagere, involvere og inkludere eleverne i naturfagsundervisningen i folkeskolen.

Læringsmateriale er udkommet
Lærere fra projektet har udviklet ISI-metoden. Metoden har medvirket til at fremme studie- og erhvervsrettede kompetencer hos eleverne og hjulpet dem til at få øje på muligheden for at tage en naturvidenskabelig uddannelse. Du kan downloade lærervejledningen og andre didaktiske materialer længere nede på siden.

Eleverne i ISI-projektet er hvert år blevet stillet overfor en opgave fra lokale virksomheder. Se elevernes opgaver.