ISI-modellen helt kort

ISI-modellen er et innovativt værktøj, du kan bruge i undervisningen for at engagere, involvere og inkludere eleverne i undervisningen i folkeskolen.

Modellen er udviklet i naturfagsundervisningen, men kan bruges i alle fag til at undervise i kompetencetilegnelse og ikke blot reproduktion af viden. På denne side kan du få en kort gennemgang af modellens stadier. Den fulde udgave finder du som download i bunden af siden.

  • Forøvelse
  • Kickoff
  • Idégenerering
  • Informationssøgning
  • Idéudvælgelse
  • Hypotese
  • Eksperiment
  • Prototype
  • Formidling
  • Evaluering

Stadierne skal ikke ses som en lineær proces, men som flydende mellem stadier afhængig af, hvor arbejdet og idéerne leder hen.

Forøvelse
I en innovativ process er det vigtigt, at eleverne føler sig trykke og stemningen opfordrer til modige idéer og samarbejde. Små øvelser kan løsne stemningen, og du kan finde gode idéer til øvelser på Den Kreative Platform.

Kickoff
Her introduceres den opgave/problemstilling, som eleverne skal arbejde med. Det kan du blandt andet gøre med et virksomhedsbesøg eller en dramatisering af problemstillingen.

Idégenerering
Idégenerering er altid baseret på åbenhed og villighed til at følge skøre idéer. Der skal være plads til så mange skæve idéer som muligt, så man senere i processen står med så stort et udvalg af mulige projekter som muligt. Gode idéer til idégenerering kunne være brainstorm med post-its, at lave et mindmap og cirkelskrivning.

Informationssøgning
For at kunne arbejde videre med idéer skal eleverne først sætte sig bedre ind i stoffet. Er det overhovedet muligt at løse dette problem? Internettet er en kæmpe ressource, men man må ikke glemme, at det også kan være spændende at mødes med eksperter, lokale fagfolk eller lave brugerundersøgelser.

Idéudvælgelse
Efter de indledende runder har bragt så mange idéer til bordet, er det tid til at sortere i dem. Hertil kan der bruges forskellige systemer. Måske sorteres idéerne efter sværhedsgrad: 1) kan realiseres imorgen, 2) kan realiseres med eksperthjælp, 3) ingen løsning i syne.

Hypotese
Hvordan tror eleverne, at deres idé løser udfordringen? På dette stadie skal eleverne blive skarpe på deres hypotese og hvordan de kan evaluere den.

Eksperiment
Målet med eksperimentet er at finde sammenhængen mellem årsag og virkning. Opfyldes elevernes tidligere hypotese?

Prototype
Her fremstiller eleverne en første version af det produkt, de har arbejdet på at udvikle.

Formidling
Det er meget motiverende for eleverne at vide, at de skal videreformidle deres projekter. Det kan gøres på mange måder, man kan fx laves en fælles udstilling eller hver gruppe kan forberede et pitch.

Evaluering
Evaluering er en naturlig afslutning på forløbet og kan gøres på mange forskellige måder. Tidligere ISI-deltagere har bl.a. benyttet elevblogs, skoletube og spørgeskemaer for at runde projektet af og lade eleverne få et overblik over, hvad de har opnået.

Du kan downloade alt det didaktiske materiale, som er blevet fremstillet i ISI nedenfor.