Evaluering og resultater

ISI 2015 er evalueret af Københavns Universitet, Institut for Naturfagenes Didaktik. Evalueringen dokumenterer projektets resultater og har på baggrund af projektet udviklet en didaktisk model for skoleudvikling.

Den endelige resultatrapport kan downloades længere nede på siden.

Resultater

  • Lærernes vurdering af elevernes gennemsnitlige naturfaglige evner steg med 31%
  • Elevernes innovationskompetence steg markant i lærernes opfattelse (op til 45%)
  • Elevernes præference for naturfagene i forhold til andre fag var markant højere (63%) end elever i en tidligere national tekst (47%)
  • Elevernes egne angivelser af, hvor mange der ville søge mod gymnasiet (31%) var lavere end det faktiske tilmeldingstal (45%)
  • 21% angav at de gerne vil have et job inden for naturvidenskaben, hvilket bliver betragtet som forholdsvist højt

Derudover har projektet givet anledning til udviklingen af en didaktisk udviklingsmodel.

De fire faser og de tre niveauer kan kombineres til at danne en rammeforståelse for skoleudvikling. Udover at tjene til at synliggøre tegn på forankring af konkrete resultater, så peger erfaringerne fra projektet på, at denne måde at tænke udvikling på kan bruges som en didaktisk model for udvikling på skoler generelt. Ved at sætte fokus på at opbygge kapacitet og ved at tænke institutionalisering ind fra starten er der større sandsynlighed for forankring. (Slutrapport, ISI 2015)

Evalueringsmetode
Den løbende erfaringsopsamling er sket blandt både lærere og skoleledere samt i den kommunale forvaltning. Målet har været at systematisere de deltagende parters refleksioner og læring omkring projektets proces, resultater og bæredygtighed.

Evaluator har valgt at følge deltagernes udvikling over tid, frem for at sammenligne de deltagende skoler på tværs og ved hjælp af kontrolklasser. Desuden er der udelukkende foretaget målinger på det menneskelige plan (blandt elever, lærere og skoleledere).

Evalueringen indeholder nedslag på flere aktørniveauer:

  • Hos eleverne med fokus på udviklingen af deres faglige niveau og evnen til at være innovative.
  • Hos lærerne med fokus på deres egenforståelse i forhold til brug af innovative metoder i undervisningen.
  • På et mere generelt undervisningsniveau omkring brugen af inquiry-baseret undervisning.
  • skolen med fokus på den samlede udviklingsparathed og skolen som ramme for faglig og pædagogisk udvikling.
  • I kommunen med fokus på opsamling af nøgletal og med fokus på den overordnede udvikling.

Kontakt evaluator
Lektor Jan Sølberg, Institut for Naturfagenes Didaktik, Københavns Universitet,  jans@ind.ku.dk