Efteruddannelse

Lærere i ISI 2015 er hvert efterår igennem de fire projektår blevet efteruddannet. Nedenfor er en kort omtale af efteruddannelserne.

EFTERUDDANNELSE ÅR 1

Kreativ på kommando
Kurset gav indspark til, hvordan man kan træne kreativitet, innovation og idé-generering i folkeskolen. Underviser Jette Horsted gav sit bud på, hvordan lærerne pædagogisk kan arbejde med både kreativitet, selvværd og arbejdsglæde på én gang i undervisningen. Kurset havde udgangspunkt i Den Kreative Platform.
Ved Jette Horsted, Vildbjerg Skole

MetodeLab
MetodeLab satte de naturfaglige metoder på skemaet og gav ny inspiration og viden til faget og lærerne. Lærerne fik overblik over undersøgelsesmetoder i praktisk arbejde i natur/teknik og nye værktøjer til planlægning af undervisningsforløb. Desuden fik de udviklet egne idéer til konkrete aktiviteter i natur/teknik.
Ved Experimentarium

LEGO Leg & Læring
Alle folkeskoler i Odense er blevet udstyret med et LEGO Leg & Læringskit. På kurset gav Brian Østergaard en introduktion til, hvordan materialet kan bruges i undervisningen, og støtte op om arbejdet med den naturvidenskabelige metode.
Ved Brian Østergaard, Dalumskolen

Dansk som andetsprog i naturfag
Kurset satte fokus på dansk som andetsprog i naturfag og på, hvilke forhold der gør sig gældende, når nogle elever skal lære på andetsprog. Lærerne fik redskaber til undervisning, hvor fag og fagsprog integreres.
Ved Lone Wulff, Professionshøjskolen UCC

 

EFTERUDDANNELSE ÅR 2

Innovationsuddannelsen
Udanelsen koblede teori til praksis og praksis til teori - gennem et"living lab", hvor eksperimenter og udforskning af lærernes egen praksis udgjorde omdrejningspunktet. Et centralt element i uddannelsen var afprøvning og bearbejdning af metoder indenfor alle faser i innovationsprocessen. Der var fokus på at observere og lære af den praksis, der var i gang, og de deltagende lærere udviklede egen praksis fra start til slut. Uddannelsen blev udviklet særligt til lærerne i ISI 2015.
Ved Professionshøjskolen Metropol

Den sproglige dimension
I bydelen Islington i London har Ethnic Minority Achievement Service haft så stor succes med deres arbejde, at de to-sprogede elever i området nu klarer sig bedre end landsgennemsnittet for alle elever i England. På dette kursus var der fokus på, hvad det var, der virkede for eleverne i Islington, og hvordan dette kunne overføres til danske forhold. Der var desuden fokus på udvikling af akademisk sprog og læsefædigheder. Kurset blev afholdt på både dansk og engelsk, således at lærerne på egen krop oplevede at modtage to-sproget undervisning.
Ved Ethnic Minority Achievement Service, London

 

EFTERUDDANNELSE ÅR 3

Faglighed i spil og på spil
Fokus på videndeling og erfaringsudveksling.
Thomas Bach Piekut, Odense Kommune & Karin Mortensen, Danish Science Factory

Inclusion through a focus on language
"Language of exploration, language of nuances and developing language along the continuum." Målet var at sikre, at lærerne delte en forståelse af kreativitet, og hvordan de kunne støtte op om kreativiteten. Lærerne skulle udvikle et klart blik ind på sprogets rolle i forhold til undersøgelsesspørgsmål. Kurset blev afholdt på engelsk.
The EAL Academy.

Formulering og forfølgelse af undersøgelsesspørgsmål i naturfag i et innovativt lys
Kurset præsenterede deltagerne for didaktiske muligheder i forhold til spørgsmålet om ideer til lagring og anvendelse af energi. Der blev arbejdet med viden på tre niveauer. 1) Rekonstruktion: Hvad ved vi, 2) Transformation: Hvad har vi brug for at vide og 3) Konstruktion: Hvordan præsenterer vi vores nye viden.
Hans Koch, Metropol og Anette Nielsen, Experimentarium.

Kollegial Sparring
Fokus var på at gøre brug af sine kolleger, når man skal evaluere og dokumentere et undervisningsforløb.
Jan Sølberg, Københavns Universitet, Institut for Naturfagenes Didaktik.

Ekstra aktiviteter
Alle lærere har deltaget som gæster ved Danish Entrepreneurship Award 2012. Derudover har lærerne deltaget i en inspirationstur til lokale virksomheder og uddannelsessteder.

Gå-hjem-møder med foredrag
Multikulturel lærerfaglighed som refleksionspraksis. Signe Hvid Thingstrup, Roskilde Universitet.
Kreativitet skal læres. Lene Tanggaard, Aalborg Universitet.

 

EFTERUDDANNELSE ÅR 4

Aktionslæring
Aktionslæring har skullet bidrage til den daglige praksis. Det har skullet give anledning til såkaldte aktioner, som udvikler naturfagene i regi af projektet. ISI projektgruppen har på hver enkelt skole skullet fungere som læringsgruppe for hinanden og har været understøttende og udfordrende.

Ønsket om at inddrage aktionslæring har haft følgende formål:

  • Understøtte den enkelte lærers udvikling af ny naturfagsdidaktik og pædagogik i egen praksis
  • Udvikle det didaktiske samarbejde i projektgruppen på skolen gennem fælles metodisk tilgang
  • Understøtte forsat samarbejde og videndeling mellem de implicerede skoler

Forløbet blev gennemført af Marianne Thrane, Anne Vinther og Søren Clausen fra VIA UC.

Design Thinking - undervisningspraksis og brugerdreven innovation
Oplæg om innovation i erhvervslivet - hvad betyder ordene oversat til en undervisningspraksis.
Oplægget blev gennemført af Morten Lundholm, Strategic Planner, IKEA